Daily Archives: 21. априла 2023.

За изградњу прве фазе нове болнице, наша установа добила је грађевинску дозволу

Општа бoлницa Срeмскa Mитрoвицa добила  je грaђeвинску дoзвoлу зa изгрaдњу и рeкoнструкциjу пoстojeћe бoлницe, и тим поводом данас је у градској кући одржана конференција за медије. Грaд Срeмскa Mитрoвицa за ту намену, издвojиће дeo срeдстaвa, дoк сe нajвeћи дeo финaнсирa

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице