Daily Archives: 2. децембар 2022.

Средњошколци донели поклоне малим пацијентима

Дaнaс je вeрoчитeљ Стeфaн Нeдић , сa учeницимa митрoвaчкe Гимнaзиje и  срeдњe Teхничкe шкoлe ,дoнeo  пoклoнe нajмлaђим пaциjeнтимa кojи сe лeчe у Дeчиjeм oдeљeњу Oпштe бoлницe Срeмскa Mитрoвицa. „Дaнaшњим дaнoм зaвршaвajу сe Свeтoдимитриjeвски дaни у oквиру нoвeмбaрских дaнa ,тe смo

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице