Monthly Archives: октобар 2022

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Нови скенер и нови ртг апарати у Служби за радиолошку дијагностику

Поводом набавке нових медицинских апарата за рад у Служби за радиолошку дијагностику,данас је у Општој болници Сремска Митровица одржана конференција за медије, на којој су говорили начелница службе др Милица Тодић и в.д.директора Прим.др Драган Малобабић. „Средствима кредита Светске банке

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Едукације у организацији УЗРСМ

Удружење здравствених радника Града Сремска Митровица, у периоду октобар-децембар 2022., организује едукативна предавања за здравствене раднике. Распоред можете погледати овде : ЕДУКАЦИЈЕ ОКТОБАР – ДЕЦЕМБАР 2022

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Нова донација компаније Health Care Europe

Данас је у кругу митровачке Опште болнице уручена још једна донација познатог произвођача меморијске пене, душека, јастука и опреме за спавање, кинеске компаније Health care Europe са седиштем у Руми. Овога пута реч о 14 000 заштитних маски и 300

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Октобар – месец борбе против рака дојке

Октобар се, као Међународни месец борбе против рака дојке, обележава у многим земљама широм света, како би се скренула пажња на распрострањеност ове болести и подигла свест о значају превенције, раног откривања и правовременог започињања лечења особа оболелих од карцинома

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Светски дан менталног здравља – 10. октобар

Промоција менталног здравља и превенција менталних поремећаја и болести је саставни део Агенде одрживог развоја усвојене од стране Генералне скупштине Уједињених нација 2015.године, а један од циљева је да се до 2030. године за трећину смањи превремени морталитет од хроничних

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Обележили смо Европски месец донорства

Oктoбaр сe у читaвoj Eврoпи oбeлeжaвa кao мeсeц дoнoрствa, сa циљeм дa сe скрeнe пaжњa нa знaчaj дoнирaњa oргaнa, кao jeднoм oд нaчинa спaсaвaњa и прoдужeткa живoтa oбoлeлих кojи чeкajу трaнсплaтaциjу. Oпштa бoлницa Срeмскa Mитрoвицa у сaрaдњи сa Удружeњeм бубрeжних инвaлидa и рeсoрнoм упрaвoм Грaдa