Daily Archives: 28. септембар 2022.

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Одмор за наше раднике

Општа болница Сремска Митровица, у сарадњи са донаторима, организовала је петодневни одлазак на рекреативни одмор за 40 запослених радника, свих профила. У хотелу „Моравица“ у Сокобањи одмарали су они који имају дужи радни стаж и који својим залагањем доприносе раду