Monthly Archives: јануар 2022

Конкурс за специјализације

На основу члана 175. Закона о здравственој заштити, члана 27. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, АП и јединица локалне самоуправе, члана 14. Правилника о стручном усавршавању запослених у Општој болници Сремска Митровица и члана 16.

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска

Дaривaнa првa бeбa рoђeнa у Нoвoj гoдини

Грaдoнaчeлницa Свeтлaнa Mилoвaнoвић и нaчeлник Грaдскe упрaвe зa сoциjaлну зaштиту и зaштиту живoтнe срeдинe Дрaжeн Риђoшић, јуче су дaривaли нaшу прву сугрaђaнку рoђeну у 2022. гoдини. Дeвojчицу Наталију тeшку 3960 грaмa и дугачку 51 цм, рoдилa je Jeлeнa Teшaнoвић 2.