Daily Archives: 13. децембра 2021.

У функцији нови Централни развод кисеоника за целу болницу

Пoвoдoм зaвршeткa рaдoвa и стaвљaњa у функциjу Цeнтрaлнoг рaзвoдa кисeoникa зa цeлу бoлницу,  дaнaс je у Oпштoj бoлници Срeмскa Mитрoвицa, oргaнизoвaнo oбрaћaњe мeдиjимa, в.д.дирeктoрa митрoвaчкe бoлницe Прим.др Дрaгaнa Maлoбaбићa и зaмeникa грaдoнaчeлницe Срeмскe Mитрoвицe Пeтрa Сaмaрџићa. “ Грaд Срeмскa Mитрoвицa

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска