Daily Archives: 1. децембра 2021.

Извештај спољних оцењивача АЗУС-а након редовне посете

Четврта редовна посета Општој болници Сремска Митровица обављена je 16.11.2021. године. Општи закључак је следећи: „Током посете обављен је разговор са руководством установе и преглед  документације. Посета је и ове године спроведена у периоду неповољне епидемиолошке ситуације условљене појавом и

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска