Daily Archives: 13. октобра 2021.

Реагенси, изузев за трансфузију – Обавештење о закљученом уговору

REAGENSI 20-4- OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENI UGOVORIMA -II KVARTAL 2

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска