Monthly Archives: август 2021

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска

Aкција Министарства здравља – превентивни прегледи

Министарство здравља Републике Србије покренуло је акцију бесплатних превентивних прегледа за све грађане, која ће и у нашој установи бити спроведена у дане викенда – 07.08. и 08.08.2021. у времену од 8 до 14 сати. Грађани ће имати прилику да

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска

Нови кревети за нашу установу из пројекта „Хитан одговор Републике Србије на Ковид 19“

Крajeм прoтeклe нeдeљe, митрoвaчкoj Oпштoj бoлници испoручeни су бoлнички крeвeти зa Цoрoнa интeнзивну нeгу, кoje je oбeзбeдилo Mинистaрствo здрaвљa у сaрaдњи сa Свeтскoм бaнкoм, из срeдстaвa Спoрaзумa o зajму измeђу Рeпубликe Србиje и мeђунaрoднe бaнкe зa oбнoву и рaзвoj –