Daily Archives: 1. јула 2021.

Средствима од опортунитета наша болница добија нови мамограф

Након спроведеног Јавног конкурса које је расписало Министарство правде за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења, Влада Србије је на седници од 08.04.2021. године донела решење о додели средстава, којим се митровачкој болници опредељује 7.000.000,00 динара за реализацију

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска