Daily Archives: 21. јануара 2021.

Прим.др Драган Малобабић – в.д.директора наше установе

Решењем Покрајинске владе, са седнице,одржане 13.01.2021.године, за вршиоца дужности директора Опште болнице Сремска Митровица, на период од шест месеци, именован је Прим.др Драган Малобабић, доктор медицине- спец.гинекологије и акушерства. Досадашњем директору др Живку Врцељу, престала је дужност директора болнице, због

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска