Monthly Archives: јануар 2021

Прим.др Драган Малобабић – в.д.директора наше установе

Решењем Покрајинске владе, са седнице,одржане 13.01.2021.године, за вршиоца дужности директора Опште болнице Сремска Митровица, на период од шест месеци, именован је Прим.др Драган Малобабић, доктор медицине- спец.гинекологије и акушерства. Досадашњем директору др Живку Врцељу, престала је дужност директора болнице, због

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска

Оглас за специјализације

На основу члана 16 Статута Опште болнице Сремска Митровица, члана 14 Правилника о стручном усавршавању запослених у Општој болници Сремска Митровица, директор Опште болнице Сремска Митровица, расписује: О Г Л А С ЗА УПУЋИВАЊЕ КАНДИДАТА НА  СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЦЈН-IV КВАРТАЛ 2020.ГОДИНЕ

Citostatici B i D 19-15- OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENI UGOVORIMA Citostatici B i D 20-20- OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENI UGOVORIMA Implantati za kukove i kolena 19-38- OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENI UGOVORIMA Implantati za prelom butne kosti i potkolenice 19-91- OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENI UGOVORIMA

Почела вакцинација здравствених радника у нашој установи

Данас је у Општој болници Сремска Митровица почела вакцинација здравствених радника (лекара и медицинских сестара и техничара), који су укључени у систем лечења против обољења изазваног вирусом Ковид 19. Фајзер вакцином, у овој првој фази, биће вакцинисано њих  200 .

Грaдoнaчeлницa oбишлa прву бeбу рoђeну у 2021. гoдини

Грaдoнaчeлницa Свeтлaнa Mилoвaнoвић, сa сaрaдницимa, трaдициoнaлнo je пoсeтилa првoрoђeну бeбу у нoвoj гoдини и уручилa пoклoнe њeнoj мajци. Дeвojчицa Mилa Joкић, првa бeбa рoђeнa у нaшeм грaду, дoшлa je нa свeт , 4. jaнуaрa. Mилa, првa бeбa рoђeнa сa тeриoтoриje