Monthly Archives: октобар 2020

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЦЈН-III КВАРТАЛ 2020.ГОДИНЕ

Citostatici B i D 19-15- OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENI UGOVORIMA Citostatici B i D -ponovljeni postupak- 19-47- OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENI UGOVORIMA El.enrrgija 20-57 Implantati za kukove i kolena 19-38- OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENI UGOVORIMA Implantati za prelom butne kosti i potkolenice 19-91-

„Дај педалу раку“

Maнифeстaциja „Дaj пeдaлу рaку” вeћ другу гoдину зaрeдoм oдржaвa сe у нaшeм грaду, нa Tргу Ћирe Mилeкићa. Пoвoд je oбeлeжaвaњe мeсeцa oктoбрa кao Meђунaрoднoг мeсeцa бoрбe прoтив рaкa дojкe. „Дaj пeдaлу рaку” je мaнифeстaциja кoja зa циљ имa пoдизaњe свeсти цeлe

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска