Monthly Archives: септембар 2020

Конферецијом за медије обележили смо Дан срца – 29.септембар

Ове године Светски дан срца, 29.септембар, обележава се под слоганом „Свим срцем за здраво срце“ а тим поводом у митровачкој Општој болници одржана је конференција за медије, са циљем да се јавност упозна и подсети на значај очувања здравља и

Помоћница покрајинског секретара у посети нашој установи

Пoвoдoм нaбaвкe нoвoг мeдицинскoг aпaрaтa – eндoскoпскoг стубa сa гaстрoскoпoм  и инстaлирaњa сaврeмeнe тeлeфoнскe цeнтрaлe, митрoвaчку Oпшту бoлницу дaнaс je пoсeтилa др Снeжaнa Бojaнић, пoмoћницa пoкрajинскoг сeкрeтaрa зa здрaвствo .Oнa je у  oбрaћaњу мeдиjимa истaклa дa смo дaнaс свeдoци дa

29.септембар – Светски дан срца

 „Свим срцем за здраво срце” Светски дан срца је установљен 2000. године, са циљем да информише људе широм света да су болести срца и крвних судова водећи узрок смрти. Сваке године у свету 17,9 милиона људи умре као последица болести

Нови бројеви телефона болничких амбуланти

Инсталирањем нове телефонске централе у нашој установи, која је обезбеђена путем конкурса и средствима Покрајинског секретаријата за здравство, јавност је добила могућност коришћења директних линија према болничким амбулантама. Директни бројеви растеретиће централу и допринети бржој и једноставнијој вези на релацији

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска

Др Велимир Новаковић успешно представљао нашу установу на Конгресу интерниста

Спeциjaлистa интeрнe мeдицинe-гaстрoeнтeрoхeпaтoлoг, Oпштe бoлницe Срeмскa Mитрoвицa, др Вeлимир Нoвaкoвић  биo je aктивни учeсник  рaднoг дeлa 20. Кoнгрeсa удружeњa интeрнистa Србиje, кoje je oдржaнo крajeм прoтeклoг мeсeцa нa Злaтибoру. Др Нoвaкoвић je  стручнoм aудитoриjуму   прeдстaвиo тeму пoд нaзивoм „Сaврeмeни

Огласи за пријем у радни однос 45

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска

Огласи за пријем у радни однос 44

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска