Daily Archives: 2. јуна 2020.

ЈНМВ 14 – Потрошни технички материјал за текуће одржавање објеката 2

Poziv_za_podnošenje_ponuda_JNMV14 Конкурсна докумантација – јнмв 14-2020 Одлука_о_обустави јнмв 14 Обавештење_о_обустави јнмв 14  

Оглас за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска