Daily Archives: 25. марта 2020.

ЈНМВ 2 – Потрошни технички материјал за текуће одржавање објеката

Позив_за_подношење_понуда јнмв 2 2020 Конкурснa докумантације – јнмв 2-2020 Одговор_на_захтев_за_појашњење јнмв 2 2020 Одговор_на_захтев_за_појашњење јнмв 2 2020 Измена_Позива_за_подношење_понуда ЈНМВ 2 2020 Обавештење_о_продужењу_рока јнмв 2 2020 Обавештење_о_измени_и_допуни_конкурсне_документације јнмв 2 2020 Измена 1 Конкурсне докумантације – јнмв 2-2020 Odgovor br.3 _na_zahtev_za_pojašnjenje jnmv