Daily Archives: 17. марта 2020.

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска

Pregovarački postupak bez objave poziva za podnošenje ponuda br. 2 – Reagensi, izuzev za transfuziju

Obaveštenje_o_pokretanju_postupka_bez_objavljivanja_poziva_za_podnošenje_ponuda_br.2_2020 Konkursna_dokumentacija_pregovarački_bez_objave_poziva_za_podnošenje_ponuda_br.2_2020 Odluka_o_dodeli_ugovora Obaveštenje_o_zaključenim_ugovorima_preg.bez.2