Monthly Archives: март 2020

Оглас за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска

ЈНМВ 2 – Потрошни технички материјал за текуће одржавање објеката

Позив_за_подношење_понуда јнмв 2 2020 Конкурснa докумантације – јнмв 2-2020 Одговор_на_захтев_за_појашњење јнмв 2 2020 Одговор_на_захтев_за_појашњење јнмв 2 2020 Измена_Позива_за_подношење_понуда ЈНМВ 2 2020 Обавештење_о_продужењу_рока јнмв 2 2020 Обавештење_о_измени_и_допуни_конкурсне_документације јнмв 2 2020 Измена 1 Конкурсне докумантације – јнмв 2-2020 Odgovor br.3 _na_zahtev_za_pojašnjenje jnmv

ЈНМВ 8 – СЕРВИСИРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Позив_за_подношење_понуда јнмв 8 2020 Конкурснa документацијa ЈНМВ 8 2020. Одлука_о_додели_уговора јнмв 8 2020 Обавештење_о_закљученом_уговору јнмв 8

ЈНМВ 11 – Одржавање програма за исправку електронске фактуре и лабораторијског информационог система

Poziv_za_podnošenje_ponude_JNMV11 Конкурсна документација јнмв 11 2020 Odluka_o_dodeli_ugovora_JNMV11 Обавештење_о_закљученом_уговору ЈНМВ 11 2020  

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска

Контакт телефони лекара специјалиста за пружање информација корисницима здравствене заштите

На основу члана 16.Статута Опште болнице Сремска Митровица,  дана 18.03.2020.г., директор Опште болнице донео је одлуку о задужењу запослених који ће током трајања ванредног стања, пацијентима давати информације о начину и поступку остваривања здравствене заштите из области медицине. Контакт телефоне

JNMV 10 – Održavanje zdravstvenog informacionog sistema „Heliant Health“

Poziv_za_podnošenje_ponuda_JNMV10 Konkursna dokumentacija JNMV 10 Odluka_o_dodeli_ugovora_JNMV10 Obaveštenje_o_zaključenom_ugovoru_JNMV10

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска

Pregovarački postupak bez objave poziva za podnošenje ponuda br. 2 – Reagensi, izuzev za transfuziju

Obaveštenje_o_pokretanju_postupka_bez_objavljivanja_poziva_za_podnošenje_ponuda_br.2_2020 Konkursna_dokumentacija_pregovarački_bez_objave_poziva_za_podnošenje_ponuda_br.2_2020 Odluka_o_dodeli_ugovora Obaveštenje_o_zaključenim_ugovorima_preg.bez.2  

JNMV 6 – AMBALAŽA ZA ODLAGANJE INFEKTIVNOG OTPADA

Poziv_za_podnošenje_ponuda_JNMV6 Konkursna_dokumentacija_JNMV6 Odluka_o_dodeli_ugovora_JNMV6 Obaveštenje_o_zaključenim_ugovorima_JNMV6

У нашој установи обележен Светски дан бубрега

Светски дан бубрега – 12.март обележен је јуче у одсеку за хемодијализу Опште болнице Сремска Митровица, дружењем са пацијентима и поделом промотивно-едукативног материјала, чији садржај указује на значај превенције и начине лечења бубрежних болести. Председница Удружења бубрежних инвалида Срема Виолета