Daily Archives: 6. августа 2019.

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска

ЈН 29 – Потрошни медицински материјал 3

Prethodno_obaveštenje_Potrošni_medic._materijal_3 Позив_за_подношење_понуда јн 29 2019 Конкурснa документацијa јн 29 2019 Одлука_о_обустави ЈН 29 2019 Одлука_о_додели_уговора ЈН 29 2019 Обавештење_о_обустави јн 29 2019 Обавештење_о_закљученом_уговору јн 29 2019