Daily Archives: 9. jula 2019.

Oglas za uže specijalizacije

Na osnovu člana 16 Statuta Opšte bolnice Sremska Mitrovica, člana 14 Pravilnika o stručnom usavršavanju zaposlenih u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica, direktor Opšte bolnice Sremska Mitrovica, raspisuje: O G L A S ZA UPUĆIVANJE KANDIDATA NA UŽE SPECIJALIZACIJE PO JAVNOM