Daily Archives: 3. јула 2019.

ЈНМВ 13- Услуге збрињавања медицинског отпада

Позив_за_подношење_понуда јнмв 13 2019 Конкурсна документација јнмв 13 2019 Одлука_о_додели_уговора јнмв 13 2019 Обавештење_о_закљученом_уговору јнмв 13 2019

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска