Daily Archives: 31. maja 2019.

JN 23 – UGRADNI MATERIJAL U HIRURGIJI 2

Poziv_za_podnošenje_ponuda_JN23 Konkursna_dokumentacija_JN23_2019 Odgovor_na_zahtev_za_dodatnim_pojašnjenjem_JN23 Odluka_o_obustavi_JN23 Odluka_o_dodeli_ugovora_JN23 Obaveštenje_o_obustavi_JN23 Obaveštenje_o_zaključenom_ugovoru JN 23  

Preg. postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda br. 2 – Konac i drugi potrošni materijal za operativne grane – Veštačka kost i set za abdominalne rupture

Obaveštenje_o_pokretanju_postupka_preg.bez_2 Konkursna dokumentacija preg.br.2-2019 Odluka_o_dodeli_ugovora_pregBEZobjave_br2 Obaveštenje_o_zaključenom_ugovoru_preg.bez_2