Monthly Archives: мај 2019

JН 23 – УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ХИРУРГИЈИ 2

Poziv_za_podnošenje_ponuda_JN23 Konkursna_dokumentacija_JN23_2019 Odgovor_na_zahtev_za_dodatnim_pojašnjenjem_JN23 Odluka_o_obustavi_JN23 Odluka_o_dodeli_ugovora_JN23 Obaveštenje_o_obustavi_JN23 Obaveštenje_o_zaključenom_ugovoru JN 23  

Прег. поступак без објављивања позива за подношење понуда бр. 2 – Конац и други потрошни материјал за оперативне гране – Вештачка кост и сет за абдоминалне руптуре

Obaveštenje_o_pokretanju_postupka_preg.bez_2 Конкурсна документација прег.бр.2-2019 Odluka_o_dodeli_ugovora_pregBEZobjave_br2 Obaveštenje_o_zaključenom_ugovoru_preg.bez_2    

Огласи за пријем у радни однос 28

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска

ЈНМВ 15 – Сервисирање немедицинских апарата и опреме 2

Позив_за_подношење_понуда јнмв 15 2019 Конкурсна документација јнмв 15 2019 Одлука_о_додели_уговора јнмв 15 2019 obavestenje_o_zakljucenim_ugovorima_jnmv15 2019

ЈН 22 – ДИЈАЛИЗАТОРИ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ ЗА СВЕ ТИПОВЕ МАШИНА 2

Poziv_za_podnošenje_ponudа_JN22 Konkursna dokumentacija JN22 2019. Odluka_o_dodeli_ugovora_JN22 Obaveštenje_o_zaključenom_ugovoru_JN22    

Митровчани показали заинтересованост за превентивне прегледе

Општа болница Сремска Митровица, од самог почетка организовања акција Министарства здравља – бесплатни превентивни прегледи, редовно у њима учествује и на тај начин помаже суграђанима да најављене прегледе и обаве – без заказивања и без здравствене књижице. „ Ово је

ЈН 27-ПОТРОШНИ МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ 2/2019

Prethodno_Obavestenje_POTROŠNI_MEDICINSKI_MATERIJAL_2 Позив_за_подношење_понуда јн 27 2019 Конкурснa документацијa јн 27- 2019 Одлука_о_обустави_ ЈН 27 2019 Одлука_о_додели_уговора_ЈН 27 2019 Обавештење_о_обустави_поступка_ЈН 27 2019 Обавештење _1_о_закљученом_уговору ЈН 27 2019 Обавештење 2_о_закљученом_уговору_ЈН 27  

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА 2/2019

Prethodno_Obavestenje_MEDICINSKA_OPREMA_2

ЈН 11-ПОТРОШНИ ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА МЕДИЦИНСКУ ОПРЕМУ

Prethodno_Obavestenje_POTROŠNI_TEHNIČKI_MATERIJAL_jn_11 Poziv_za_podnošenje_ponuda_JN11 Konkursna dokumentacija JN 11 2019 Odgovor br.1_na_zahtev_za_pojašnjenje JN 11 2019 Odgovor br._2_na_zahtev_za_pojašnjenje_JN11 Odgovor_br 3_na_zahtev_za_pojašnjenje_JN11 Izmena_Poziva_za_podnošenje_ponuda_JN11 Obaveštenje _o_Izmeni_i_dopuni_konkursne_dokumentacije_br 1_JN11 Izmena br.1 Konkursne dokumentacije JN 11 2019 Odluka_o_obustavi_JN11 Odluka_o_dodeli_ugovora_JN11 Obaveštenje_o_zaključenom_ugovoru_JN11 Obaveštenje_o_obustavi_postupka_JN11          

ЈН 19- СЕРВИСИРАЊЕ МЕДИЦИНСКИХ АПАРАТА 2

Prethodno_Obavestenje_ SERVISIRANJE_MEDICINSKIH_APARATA_jn_19 POZIV_ZA_PODNOSENJE_PONUDA JN19 2019 Konkursne dokumentacije JN19 2019 odgovor_na_zahtev_za_pojasnjenje_konkursne_dok JN19 2019 odgovor2_na_zahtev_za_pojasnjenje_konk_dokumentacije JN19 2019 odgovor3_na_zahtev_za_pojasnjenje JN19 2019 odgovor4_na_zahtev_za_pojasnjenje JN19 2019 Odgovor_br.5_na_zahtev_za_pojašnjenje jn 19 2019 obavestenje_o_izmeni_i_dopuni_konk_dok JN19 2019 izmena Konkursne-dokumentacije-JN19-2019 odgovor6_na_zahtev_za_pojasnjenje_konkursne_dok Jn19 2019 Odluka_o_obustavi_JN19 2019 odluka_o_dodeli_ugovora JN19 2019 Obaveštenje_o_obustavi JN

ЈН 7-МЕДИЦИНСКИ ГАСОВИ

Prethodno_Obavestenje_ MEDICINSKI_GASOVI_jn_7 Poziv_za_podnošenje_ponuda_JN7 Konkursna dokumentacija – JN 7 Odluka_o_dodeli_ugovora JN 7 Obaveštenje_o_zaključenom_ugovoru JN 7  

Нова Акција превентивних прегледа

Нова акција Министарства здравља – бесплатни превентивни прегледи за све грађане, биће спроведена и у митровачкој болници, у недељу 26.маја 2019., у периоду од 8 до 16 часова. Грађани ће моћи да обаве следеће прегледе: ултразвук абдомена Хормон штитасте жлезде

ЈНМВ 14 – Потрошни тенички материјал за текуће одржавање објеката 2

Позив_за_подношење_понуда јнмв 14 2019 Конкурснa докумантацијa- јнмв 14-2019 Одлука_о_обустави јнмв 14 2019 Одлука_о_додели_уговора јнмв 14 2019 Обавештење_о_обустави јнмв 14 2019 Обавештење_о_закљученом_уговору јнмв 14  

JNMV 5 – SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE

Poziv_za_podnošenje_ponuda_JNMV5 Konkursna_dokumentacija_JNMV5_2019 Odluka_o_dodeli_ugovora_JNMV5 obavestenje_o_zakljucenim_ugovorima jnmv5 2019