Daily Archives: 21. марта 2019.

Предности провере слуха

У митровачкој болници у току је акција бесплатних превентивних прегледа – провере слуха, за све грађане, без обзира да ли имају здравствено осигурање или не. Акцију је покренуло Министарство здравља, а у амбуланти оториноларингологије Опште болнице Сремска Митровица, спроводи се

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска