Daily Archives: 1. februara 2019.

OGLAS za specijalizacije

Na osnovu člana 16. Statuta Opšte bolnice Sremska Mitrovica, člana 14. i člana 15. Pravilnika o stručnom usavršavanju zaposlenih u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica, direktor Opšte bolnice Sremska Mitrovica r a s p i s u j e  O G L

Bolnička statistika za 2018.godinu

      U 2018.godini, u ambulantama mitrovačke Opšte bolnice, ukupno je obavljeno 269.209  specijalističko-konsultativnih pregleda, od toga, po ambulantama, taj broj je:   Pneumoftiziološka – 5.301 Neonatološka – 369 Bolnički prijem – 14.906 Fizijatrijska amb. – 7.420 Gastroenterološka –