Daily Archives: 1. фебруара 2019.

ОГЛАС за специјализације

На основу члана 16. Статута Опште болнице Сремска Митровица, члана 14. и члана 15. Правилника о стручном усавршавању запослених у Општој болници Сремска Митровица, директор Опште болнице Сремска Митровица р а с п и с у ј е  О Г Л

Болничка статистика за 2018.годину

      У 2018.години, у амбулантама митровачке Опште болнице, укупно је обављенo 269.209  специјалистичко-консултативних прегледа, од тога, по амбулантама, тај број је:   Пнеумофтизиолошка – 5.301 Неонатолошка – 369 Болнички пријем – 14.906 Физијатријска амб. – 7.420 Гастроентеролошка –