Daily Archives: 16. новембра 2018.

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска

ЈН 27 – Животне намирнице 2

Poziv_za_podnošenje_ponude_JN27 Конкурсна документација ЈН 27 2018 Одлука_о_обустави_поступка_ЈН27 Одлука_о_додели_уговора_ЈН27 Obaveštenje_o_obustavi_postupka_JN27 Obaveštenje_o_zaključenom_ugovoru_JN27