Daily Archives: 19. октобра 2018.

Преговарачки без објављивања позива за подношење понуда бр.3- Завршетак санације-реконструкције и инвестиционог одржавања за производњу хладне воде за потребе климатизације (хлађења)пет операционих сала и интезивне неге Хируршког блока Опште болнице Сремска Митровица

Обавештење_о_покретању_прег.без.објаве бр.3 Конкурсна документација прег.бр.3-2018 Одлука_о_додели_уговора прег.без обј.3 Обавештење_о_закљученом_уговору прег.без обј.3