Daily Archives: 16. августа 2018.

Огласи бр.38 за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска

ЈН 24 – Лекови са Д листе – Норадреналин

Poziv_za_podnošenje_ponuda_JN24 Konkursna dokumentacija JN 24 Odgovor_na_zahtev_za_pojašnjenje_JN24 Odluka_o_dodeli_ugovora_JN24 Obaveštenje_o_zaključenom_ugovoru_JN24