Daily Archives: 9. februara 2018.

ЈНМВ10 – Одржавање вешераја, кухиње и подних облога болнице

Позив_за_подношење_понуда ЈНМВ 10 Конкурсна документација јнмв 10 Одлука_о_додели_уговора ЈНМВ 10 Обавештење_о_закљученом_уговору ЈНМВ 10

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска