Daily Archives: 5. februara 2018.

ПРЕГ. СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА БРОЈ 2-ПОТРОШНИ МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

Позив_за_подношење_понуда_прег.САобјавом_бр2 Одлука_о_обустави_поступка_прег._са_обј._бр_2 Одлука_о_додели_уговора_прег.са_обј_1 Обавештење_о_закљученом_уговору_прег-са_бр.2 Обавештење_о_обустави_поступка_прег-са_обј_2