Category Archives: 8.Javne nabavke

JN 25 – LEKOVI SA D LISTE 2

Poziv_za_podnošenje_ponuda_JN25 Konkursna_dokumentacija_JN25

Preg. postupak sa obj. poziva br 1 – Životne namirnice i ostale namirnice široke potrošnje

odluka_o_dodeli_ugovora preg sa 1 2019 obavestenje_o_zakljucenom_ugovoru_preg sa_objavom 1 2019 P2_Obaveštenje_o_zaključenom_ugovoru_preg_sa_obj. 1  

JN 24 – Životne namirnice i ostale namirnice široke potrošnje 2

Poziv_za_podnošenje_ponuda_JN24 Konkursna dokumentacija JN 24 2019

JN 23 – UGRADNI MATERIJAL U HIRURGIJI 2

Poziv_za_podnošenje_ponuda_JN23 Konkursna_dokumentacija_JN23_2019 Odgovor_na_zahtev_za_dodatnim_pojašnjenjem_JN23

Preg. postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda br. 2 – Konac i drugi potrošni materijal za operativne grane – Veštačka kost i set za abdominalne rupture

Obaveštenje_o_pokretanju_postupka_preg.bez_2 Konkursna dokumentacija preg.br.2-2019 Odluka_o_dodeli_ugovora_pregBEZobjave_br2  

JNMV 15 – Servisiranje nemedicinskih aparata i opreme 2

Poziv_za_podnošenje_ponuda jnmv 15 2019 Konkursna dokumentacija jnmv 15 2019 Odluka_o_dodeli_ugovora jnmv 15 2019 obavestenje_o_zakljucenim_ugovorima_jnmv15 2019

JN 22 – DIJALIZATORI I MATERIJAL ZA DIJALIZU ZA SVE TIPOVE MAŠINA 2

Poziv_za_podnošenje_ponuda_JN22 Konkursna dokumentacija JN22 2019.

POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL 2/2019

Prethodno_Obavestenje_POTROŠNI_MEDICINSKI_MATERIJAL_2

MEDICINSKA OPREMA 2/2019

Prethodno_Obavestenje_MEDICINSKA_OPREMA_2

JN 11-POTROŠNI TEHNIČKI MATERIJAL ZA MEDICINSKU OPREMU

Prethodno_Obavestenje_POTROŠNI_TEHNIČKI_MATERIJAL_jn_11

JN 19- SERVISIRANJE MEDICINSKIH APARATA

Prethodno_Obavestenje_ SERVISIRANJE_MEDICINSKIH_APARATA_jn_19

JN 7-MEDICINSKI GASOVI

Prethodno_Obavestenje_ MEDICINSKI_GASOVI_jn_7

JNMV 14 – Potrošni tenički materijal za tekuće održavanje objekata 2

Poziv_za_podnošenje_ponuda jnmv 14 2019 Konkursna dokumantacija- jnmv 14-2019 Odluka_o_obustavi jnmv 14 2019 Odluka_o_dodeli_ugovora jnmv 14 2019 Obaveštenje_o_obustavi jnmv 14 2019 Obaveštenje_o_zaključenom_ugovoru jnmv 14  

JNMV 5 – SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE

Poziv_za_podnošenje_ponuda_JNMV5 Konkursna_dokumentacija_JNMV5_2019 Odluka_o_dodeli_ugovora_JNMV5 obavestenje_o_zakljucenim_ugovorima jnmv5 2019