Category Archives: 8.Јавне набавке

JNMV 7 – HTZ OPREMA

Poziv_za_podnošenje_ponuda_JNMV7 Konkursna_dokumentacija_ jnmv 7

JNMV 6 – AMBALAŽA ZA ODLAGANJE OTPADA

Poziv_za_podnošenje_ponuda_JNMV6 Konkursna_dokumentacija_JNMV6 Odluka_o_dodeli_ugovora_JNMV6 Obaveštenje_o_zaključenim_ugovorima_JNMV6

ЈНМВ 12- Одржавање програма за исправку електронске фактуре и лабораторијског информационог система

Позив_за_подношење_понуда јнмв 12 2019 Конкурсна документација јнмв 12 2019 Одлука_о_додели_уговора јнмв 12 2019 Oбавештење_о_закљученом_уговору јнмв 12 2019  

ЈНМВ 2 – Потрошни технички материјал за текуће одржавање објеката

Позив_за_подношење_понуда јнмв 2 2019 Конкурснa докумантацијa – јнмв 2-2019 Obaveštenje_o_izmeni_i_dopuni_konkursne_dokumentacije_JNMV2 Измена Конкурсне докумантације – јнмв 2-2019 Одлука_о_обустави јнмв 2 2019 Одлука_о_додели_уговора јнмв 2 2019 Обавештење_о_обустави јнмв 2 2019 Измена_одлуке_о_додели_уговора јнмв 2 2019

ЈНМВ 9 – СЕРВИСИРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Позив_за_подношење_понуда јнмв 9 2019 Конкурснa документацијa ЈНМВ 9 2019 Обавештење_о_измени_конкурсне_док._1  Измена Конкурсне документације ЈНМВ 9 2019 Измена_Позива_за_подношење-понуда јнмв 9 2019 Обавештење_о_продужењу_рока јнмв 9 2019 Одлука_о_додели_уговора јнмв 9 2019 Oбавештење_о_закљученом_уговору јнмв 9 2019  

JН15 – Сервисирање медицинских апарата 2019

poziv_za_podnosenje_ponuda JN15 2019 Konkursna dokumentacija JN15 2019

ЈНМВ 11- Одржавање здравственог информационог система „Heliant Health“

Позив_за_подношење_понуда јнмв 11 2019 Конкурсна документација јнмв 11 2019 Одлука_о_додели_уговора јнмв 11 2019 Обавештење_о_закљученом_уговору јнмв 11 2019

МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ КОЈИ ЗАВИСИ ОД ТИПА МАШИНЕ

Prethodno_Obavestenje_MATERIJAL_ZA_DIJALIZU_KOJI_ZAVISI OD TIPA MAŠINA

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда број 1 – Одржавање рачуноводственог информационог система NexTBIZ

Pozitivno_mišljenje_uprave_za_JN Obaveštenje_o_pokretanju_postupka_preg.bez_1 Конкурсна докумантација-прег.без обј.1-2019 Odluka_o_dodeli_ugovora_preg.1_2019. Obaveštenje_o_zaključenom_ugovoru_Preg1      

ЈНМВ 3-ШТАМПАНИ ОБРАСЦИ

Позив_за_подношење_понуда јнмв 3 2019 Конкурсна документација ЈНМВ 3 2019 Одлука_о_додели_уговора јнмв 3 2019 Obaveštenje_o_zaključenom_ugovora_JNMV3

ЈНМВ 10- Одржавање вешераја,кухиње и подних облога болнице

Позив_за_подношење_понуда јнмв 10 2019 Конкурсна документација јнмв 10 2019 Одлука_о_додели_уговора јнмв 10 2019 Обавештење_о_закљученом_уговору јнмв10 2019

ЈНМВ 1- ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ

Позив_за_подношење_понуда јнмв 1 2019 Конкурсна документација ЈНМВ 1-2019 Одлука_о_додели_уговора јнмв 1 2019 Обавештење_о_закљученом_уговору јнмв1 2019

JН 16 – Сервисирање лифтова

Prethodno_Obavestenje_ SERVISIRANJE_LIFTOVA Poziv_za_podnošenje_ponuda_ JN 16 Konkursna dokumentacija JN 16 Odluka_o_dodeli_ugovora_JN16 Obaveštenje_o_zaključ._ugovoru_JN16_2019.    

Конац и други потрошни материјал

Prethodno_Obavestenje_KONAC