Kategorija: 8.Јавне набавке

ЈН 24 – Лекови са Д листе – Норадреналин

Poziv_za_podnošenje_ponuda_JN24 Konkursna dokumentacija JN 24  

ЈНМВ16-Сервисирање немедицинских апарата и опреме-Опрема за одржавање веша

Позив_за_подношење_понуда јнмв 16 2018 Конкурсна документација јнмв 16 2018 Одлука_о_додели_уговора јнмв 16 2018 Обавештење_о_закљученом_уговору ЈНМВ 16 2018

Санација – реконструкција и инвестиционо одржавање система за производњу хладне воде за потребе климатизације (хлађења) пет операционих сала и интензивне неге Хируршког блока Опште болнице Сремска Митровица

Prethodno_Obavestenje_ Санација-реконструкција_система_за_производњу_хладне_воде

ЈНМВ 15 -Сервисирање немедицинских апарата и опреме 3

Позив_за_подношење_понуда јнмв 15 2018 Конкурсна документација јнмв 15 2018 Одлука_о_обустави јнмв 15 2018 Одлука_о_додели_уговора јнмв 15 2018 Обавештење_о_обустави_поступка јнмв 15 2018 Обавештење_о_закљученом_уговору јнмв 15 2018  

ЈНМВ 13- УСЛУГЕ ЗБРИЊАВАЊА МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА

Позив_за_подношење_понуда јнмв 13 2018 Конкурсна документација јнмв 13 2018 Одлука о додели уговора јнмв 13 2018 Обавештење_о_закљученом_уговору јнмв 13 2018

ЈН 23 – Лекови са Д листе 2

Poziv_za_podnošenje_ponude_JN23 Konkursna dokumentacija JN23 Odluka_o_obustavi_postupka_JN23 Odluka_o_dodeli_ugovora_JN23 Obaveštenje_o_zaključenom_ugovoru_JN23 Obaveštenje_o_obustavi_postupka_JN23          

ЈНМВ 14 – Сервисирање немедицинских апарата и опреме 2

Позив_за_подношење_понуда јнмв 14 2018 Конкурсна документација јнмв 14 2018 Одлука_о_обустави јнмв 14 2018 Обавештење_о_обустави јнмв 14 2018

Потрошни технички материјал за медицинску опрему

Prethodno_Obavestenje_POTROŠNI_TEHNIČKI_MATERIJAL

Сервисирање медицинских апарата

Prethodno_Obavestenje_ SERVISIRANJE_MEDICINSKIH_APARATA

JNMV 7 – HTZ OPREMA

Poziv_za_podnošenje_ponuda_JNMV7 Konkursna dokumentacija jnmv 7 Obaveštenje_o_izmeni_i_dopuni_konkursne_dokumentacije_JNMV7 Izmena_konkursne_dokumentacije_ jnmv 7 Obaveštenje_o_produženju_roka_za_podnošenje_ponuda_JNMV7 Izmena_poziva_za_podnošenje_ponuda_JNMV7 Odluka_o_dodeli_ugovora_JNMV7 Obaveštenje_o_zaključenim_ugovorima_JNMV7  

Životne namirnice i ostale namirnice široke potrošnje – Preg. postupak sa objavljivanjem poziva br. 2

Odluka_o_dodeli_ugovora_preg.sa_2_Životne_namirnice Obaveštenje_o_zaključenom_ugovoru_preg.sa_ 2    

ЈН22 – МЕДИЦИНСКА OПРЕМА

Prethodno_obaveštenje_MEDICINSKA_I_NEMEDICINSKA_OPREMA_2018 Poziv_za_podnošenje_ponuda_JN22 Konkursna dokumentacija JN 22 2018 Odgovor_na_zahtev_za_pojašnjenje_JN22 Odluka_o_dodeli_ugovora_JN22 Obaveštenje_o_zaključenom_ugovoru_JN22 Obaveštenje2_o_zakljucenim_ugovorima JN22 2018  

Pregovarački postupsk sa objavom broj 1 – Lekovi sa D liste – Aminofilin

Odluka_o_dodeli_ugovora_pregSA1 Обавештење_о_ закљученом_уговору_прег_са_објавом_1

ЈНМВ 8 – СЕРВИСИРАЊЕ НЕМЕДИЦИНСКИХ АПАРАТА И ОПРЕМЕ

Позив_за_подношење_понуде ЈНМВ 8 2018 Конкурсна документација јнмв 8 2018 Izmena_poziva_za_podnošenje_ponuda_JNMV8 Dopis_Obaveštenje_o_izmeni_JNMV8 Измена Конкурсне документације јнмв 8 2018 Obaveštenje_o_produženju_roka_JNMV8 Odluka_o_obustavi_postupka jnmv 8 Odluka_o_dodeli_ugovora jnmv 8 Обавештење_о_обустави јнмв 8 2018 Обавештење_о_закљученом_уговору јнмв 8 2018