Category Archives: 8.Јавне набавке

JN 25 – LEKOVI SA D LISTE 2

Poziv_za_podnošenje_ponuda_JN25 Konkursna_dokumentacija_ЈN25

Прег. поступак са обј. позива бр 1 – Животне намирнице и остале намирнице широке потрошње

odluka_o_dodeli_ugovora preg sa 1 2019 obavestenje_o_zakljucenom_ugovoru_preg sa_objavom 1 2019

ЈН 24 – Животне намирнице и остале намирнице широке потрошње 2

Poziv_za_podnošenje_ponuda_JN24 Конкурсна документација ЈН 24 2019

JN 23 – UGRADNI MATERIJAL U HIRURGIJI 2

Poziv_za_podnošenje_ponuda_JN23 Konkursna_dokumentacija_JN23_2019 Odgovor_na_zahtev_za_dodatnim_pojašnjenjem_JN23

Прег. поступак без објављивања позива за подношење понуда бр. 2 – Конац и други потрошни материјал за оперативне гране – Вештачка кост и сет за абдоминалне руптуре

Obaveštenje_o_pokretanju_postupka_preg.bez_2 Конкурсна документација прег.бр.2-2019 Odluka_o_dodeli_ugovora_pregBEZobjave_br2  

ЈНМВ 15 – Сервисирање немедицинских апарата и опреме 2

Позив_за_подношење_понуда јнмв 15 2019 Конкурсна документација јнмв 15 2019 Одлука_о_додели_уговора јнмв 15 2019

ЈН 22 – ДИЈАЛИЗАТОРИ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ ЗА СВЕ ТИПОВЕ МАШИНА 2

Poziv_za_podnošenje_ponudа_JN22 Konkursna dokumentacija JN22 2019.

ПОТРОШНИ МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ 2/2019

Prethodno_Obavestenje_POTROŠNI_MEDICINSKI_MATERIJAL_2

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА 2/2019

Prethodno_Obavestenje_MEDICINSKA_OPREMA_2

ЈН 11-ПОТРОШНИ ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА МЕДИЦИНСКУ ОПРЕМУ

Prethodno_Obavestenje_POTROŠNI_TEHNIČKI_MATERIJAL_jn_11

ЈН 19- СЕРВИСИРАЊЕ МЕДИЦИНСКИХ АПАРАТА

Prethodno_Obavestenje_ SERVISIRANJE_MEDICINSKIH_APARATA_jn_19

ЈН 7-МЕДИЦИНСКИ ГАСОВИ

Prethodno_Obavestenje_ MEDICINSKI_GASOVI_jn_7

ЈНМВ 14 – Потрошни тенички материјал за текуће одржавање објеката 2

Позив_за_подношење_понуда јнмв 14 2019 Конкурснa докумантацијa- јнмв 14-2019 Одлука_о_обустави јнмв 14 2019 Одлука_о_додели_уговора јнмв 14 2019 Обавештење_о_обустави јнмв 14 2019 Обавештење_о_закљученом_уговору јнмв 14  

JNMV 5 – SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE

Poziv_za_podnošenje_ponuda_JNMV5 Konkursna_dokumentacija_JNMV5_2019 Odluka_o_dodeli_ugovora_JNMV5 obavestenje_o_zakljucenim_ugovorima jnmv5 2019