Category Archives: 8.Јавне набавке

Реагенси, изузев за трансфузију – Обавештење о закљученом уговору

REAGENSI 20-4- OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENI UGOVORIMA -II KVARTAL 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА -ЦЈН-II КВАРТАЛ 2021

-Implantati za prelom butne kosti i potkolenice 19-91- OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENI UGOVORIMA -Lek B i D-фитоменадион 19-100- OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENI UGOVORIMA Lekovi sa Liste lekova 20-2- OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENI UGOVORIMA -II KVARTAL Materijal za dijalizu 19-93-OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENI UGOVORIMA -II

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЦЈН-IV КВАРТАЛ 2020.ГОДИНЕ

Citostatici B i D 19-15- OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENI UGOVORIMA Citostatici B i D 20-20- OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENI UGOVORIMA Implantati za kukove i kolena 19-38- OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENI UGOVORIMA Implantati za prelom butne kosti i potkolenice 19-91- OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENI UGOVORIMA

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЦЈН-III КВАРТАЛ 2020.ГОДИНЕ

Citostatici B i D 19-15- OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENI UGOVORIMA Citostatici B i D -ponovljeni postupak- 19-47- OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENI UGOVORIMA El.enrrgija 20-57 Implantati za kukove i kolena 19-38- OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENI UGOVORIMA Implantati za prelom butne kosti i potkolenice 19-91-

Претходно информативно обавештење-Медицинска опрема

  Prethodno_informativno_obaveštenje 1_830_ 21082020

Предходно информативно обавештење – Редован сервис парних стерилизатора Selectomat PL 669-2 и система за прирему воде Aplio

Предходно информативно обавештење

ПРЕТХОДНО ИНФОРМАТИВНО ОБАВЕШТЕЊЕ РТГ цев за рендген апарат Siemens Multix Pro

Prethodno_informativno_obaveštenje_1-802_30072020

Претходно информативно обавештење- Видео ларингоскоп

Prethodno_obaveštenje_1-716_16072020

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЦЈН-II КВАРТАЛ 2020.ГОДИНЕ

Citostatici B i D 19-15- OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENI UGOVORIMA- Citostatici B i D -ponovljeni postupak- 19-47- OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENI UGOVORIMA Implantati za kukove i kolena 19-38- OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENI UGOVORIMA Implantati za prelom butne kosti i potkolenice 19-91- OBAVEŠTENJE O

JNMV 16 – Zamena telefonske centrale

Poziv_za_podnošenje_ponuda_JNMV16_2020 Konkursna_dokumentacija_JNMV16 Obaveštenje_o_izmeni_i_dopuni_konkursne_dokumentacije_JNMV16_2020 Izmena_Konkursna_dokumentacija_JNMV16_2020 Obaveštenje_o_produženju_roka_za_podnošenje_ponuda_JNMV16_2020 Izmena_poziva_za_podnošenje_ponuda_JNMV16_2020 Odluka_o_dodelii_ugovora_JNMV16_2020 Obaveštenje_o_zaključenom_ugovora_JNMV16

ЈН 21 – Остеосинтетски материјал и цемент у ортопедији

Poziv_za_podnošenje_ponude_JN21 jn 21 – konkursna dokumentacija 2020 Odluka_o_dodeli_ugovora_JN21 Obaveštenje_o_zaključenom_ugovoru_jn21  

ЈН 19 -Потрошни медицински материјал 3

Позив_за_подношење_понуда ЈН 19 2020 Конкурсна документација ЈН 19 2020 Обавештење_о_Измени_и_допуни_Кон.док.ЈН 19 2020 Измена 1 Конкурсна документација ЈН 19 2020 Одговор_бр.1_на_захте_вза_појашњење ЈН 19 2020 Odluka_o_obustavi_JN19 Odluka_o_dodeli_ugovora_JN19 Обавештење_бр.1_о_закљученом_уговору ЈН 19 2020 Обавештење_о_обустави_поступка ЈН 19 2020 Обавештење бр. 2_о_закљученом_уговору ЈН 19 2020 Одлука_бр,2_о_додели_уговора

ЈНМВ 12-Услуге збрињавања медицинског отпада

Poziv_za_podnošenje_ponuda JNMV 12 2020 Конкурсна документација јнмв 12 2020 Одлука_о_додели_уговора ЈНМВ 12 2020 Обавештење_о_закљученом_уговору ЈНМВ 12 2020

JN 17 – UGRADNI MATERIJAL ZA HIRURGIJU 2

Poziv_za_podnošenje_ponuda_JNMV17_2020 Konkursna_dokumentacija_JN17_2020 Odluka_o_dodeli_ugovora_JN17_2020 Izmena_odluke_o_dodeli_ugovora_JN17_2020 Obaveštenje_o_zaključenom_ugovoru_JN17_2020