Kategorija: 8.Јавне набавке

ЈН 28 – Имплантати за кукове – Austin Moor

Poziv_za_podnošenje_ponude_JN28 konkursna dokumentacija jn28 2018  

ЈН 27 – Животне намирнице 2

Poziv_za_podnošenje_ponude_JN27 Конкурсна документација ЈН 27 2018  

УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА СЛУЖБУ ОРТОПЕДИЈЕ

Prethodno_Obavestenje_ UGRADNI MATERIJAL ZA ORTOPEDIJU

JN 26 – MEDICINSKA OPREMA 2

Poziva_za_podnošenje_ponuda_JN26 Konkursna dokumentacija JN 26 2018 Odgovor_na_zahtev_za_pojašnjenje_konkursne_dokumentacije_JN26 Odgovor_2_na_zahtev_za_pojašnjenje_JN26 Obaveštenje_o_izmeni_i_dopuni_konkursne_dokumentacije_JN26 Izmena_i_dopuna_konkursne_dokumentacije_JN26_2018 Odgovor_na_zahtev_za_pojašnjenje_br.3_JN26 Izmena_poziva_za_podnošenje_ponuda_JN26 Obaveštenje-Izmena_i_dopuna_konk.dok.br_2_JN26 Izmena_i_dopuna_konkursne_dokumentacije_br 2_JN26_2018 Obaveštenje_o_produženju_roka_JN26 Odluka_o_dodeli_ugovora_JN26 Obaveštenje_o_zaključenim_ugovorima_JN26    

ИМПЛАНТАТИ ЗА КУКОВЕ И КОЛЕНА/2019

Prethodno_Obavestenje_ IMPLANTATI

Преговарачки без објављивања позива за подношење понуда бр.3- Завршетак санације-реконструкције и инвестиционог одржавања за производњу хладне воде за потребе климатизације (хлађења)пет операционих сала и интезивне неге Хируршког блока Опште болнице Сремска Митровица

Обавештење_о_покретању_прег.без.објаве бр.3 Конкурсна документација прег.бр.3-2018 Одлука_о_додели_уговора прег.без обј.3 Обавештење_о_закљученом_уговору прег.без обј.3  

MEDICINSKA OPREMA 2018/2019

Prethodno_Obavestenje_MEDICINSKA_OPREMA

ЈН 11 – Потрошни технички материјал за медицинску опрему

Prethodno_Obavestenje_POTROŠNI_TEHNIČKI_MATERIJAL Poziv_za_podnošenje_ponuda_JN11 Konkursna dokumentacija JN 11 2018 Odgovor_na_zahtev_za_dodatno_pojašnjenje_br.1 Izmena_poziva_za_podnošenje_ponuda_JN11 Obaveštenje_o_Izmeni_i_dopuni_kd_JN11 Izmena br. 1 konkursne dokumentacije JN 11 2018 Odgovor_na_zahtev_za_pojašnjenje_br2_JN11 Obaveštenje_2_o_izmeni_i_dopuni_konkursne_dokumentacije_JN11 Izmena br. 2 konkursne dokumentacije JN 11 2018 Odluka_o_obustavi_JN11 Odluka_o_dodeli_ugovora_JN11 Obaveštenje_o_obustavi_JN11 Obaveštenje_o_zaključenom_ugovoru_JN11        

ЈН 24 – Лекови са Д листе – Норадреналин

Poziv_za_podnošenje_ponuda_JN24 Konkursna dokumentacija JN 24 Odgovor_na_zahtev_za_pojašnjenje_JN24 Odluka_o_dodeli_ugovora_JN24 Obaveštenje_o_zaključenom_ugovoru_JN24    

ЈНМВ16-Сервисирање немедицинских апарата и опреме-Опрема за одржавање веша

Позив_за_подношење_понуда јнмв 16 2018 Конкурсна документација јнмв 16 2018 Одлука_о_додели_уговора јнмв 16 2018 Обавештење_о_закљученом_уговору ЈНМВ 16 2018

JН 25 – Завршетак санације – реконструкције и инвестиционог одржавања система за производњу хладне воде за потребе климатизације (хлађења) пет операционих сала и интензивне неге Хируршког блока Опште болнице Сремска Митровица

Prethodno_Obavestenje_ Санација-реконструкција_система_за_производњу_хладне_воде Poziv_za_podnošenje_ponuda_JN25 Конкурсна документација ЈН 25 Одлука_о_обустави ЈН 25 Обавештење_о_обустави ЈН 25  

ЈНМВ 15 -Сервисирање немедицинских апарата и опреме 3

Позив_за_подношење_понуда јнмв 15 2018 Конкурсна документација јнмв 15 2018 Одлука_о_обустави јнмв 15 2018 Одлука_о_додели_уговора јнмв 15 2018 Обавештење_о_обустави_поступка јнмв 15 2018 Обавештење_о_закљученом_уговору јнмв 15 2018  

ЈНМВ 13- УСЛУГЕ ЗБРИЊАВАЊА МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА

Позив_за_подношење_понуда јнмв 13 2018 Конкурсна документација јнмв 13 2018 Одлука о додели уговора јнмв 13 2018 Обавештење_о_закљученом_уговору јнмв 13 2018

ЈН 23 – Лекови са Д листе 2

Poziv_za_podnošenje_ponude_JN23 Konkursna dokumentacija JN23 Odluka_o_obustavi_postupka_JN23 Odluka_o_dodeli_ugovora_JN23 Obaveštenje_o_zaključenom_ugovoru_JN23 Obaveštenje_o_obustavi_postupka_JN23