Kategorija: 8.Јавне набавке

ЈНМВ 10- Одржавање вешераја,кухиње и подних облога болнице

Позив_за_подношење_понуда јнмв 10 2019 Конкурсна документација јнмв 10 2019

ЈНМВ 1- ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ

Позив_за_подношење_понуда јнмв 1 2019 Конкурсна документација ЈНМВ 1-2019

Услуге сервисирања лифтова

Prethodno_Obavestenje_ SERVISIRANJE_LIFTOVA

Конац и други потрошни материјал

Prethodno_Obavestenje_KONAC

Потрошни медицински материјал

Prethodno_Obavestenje_POTROŠNI_MEDICINSKI_MATERIJAL

Уградни маретијал у хирургији 2019

Prethodno_Obavestenje_UGRADNI_MATERIJAL_U_HIRURGIJI    

Животне намирнице и остале намирнице широке потрошње

Prethodno_Obavestenje_ŽIVOTNE_NAMIRNICE

DVD, кетриџи, касете и плоче за Службу за Радиолошку дијагностику

Prethodno_Obavestenje_DVD, KETRIDžI_ I_ KASETE_ZA_RTG

НЕМЕДИЦИНСКА ОПРЕМА

Prethodno_Obavestenje_NEMEDICINSKA_OPREMA

Материјал за Службу за снабдевање крвљу и крвним дериватима-2019

PrethodnoObavestenje_TRANSFUZIJA

JН 4 – Материјал за Службу за лабораторијску дијагностику-2019

PrethodnoObavestenje_LABORATORIJA Poziv_za_podnošenje_ponuda_JN4 Конкурснa документацијa јн 4 2019

Дијализатори и материјал за дијализу за све типове машина-2019

PrethodnoObavestenje_ MATERIJAL ZA DIJALIZU ZA SVE TIPOVE MAŠINA

Лекови-2019

PrethodnoObavestenje_ LEKOVI

Природни гас-2019

PrethodnoObavestenje_ – PRIRODNI GAS