Category Archives: 8.Јавне набавке

Материјал за Сл. за снадбевање крвљу и крвним дериватима – Реагенси и потрошни материјал за испитивање функције тромбоцита (агрегометрија) 2018

Prethodno obaveštenje Transfuzija-Reagensi i materijal za ispitivanje funkcije trombocita-agregometrija

ЈНМВ 1- Осигурање имовине и запослених

Позив_за_подношење_понуда_јнмв_1 Конкурсна документација ЈНМВ 1-2018

ЈНМВ 3-ШТАМПАНИ ОБРАСЦИ

Позив_за_подношење_понуда ЈНМВ 3 Конкурсна документација ЈНМВ 3 2018

ЈНМВ10 – Одржавање вешераја, кухиње и подних облога болнице

Позив_за_подношење_понуда ЈНМВ 10 Конкурсна документација јнмв 10 Одлука_о_додели_уговора ЈНМВ 10 Обавештење_о_закљученом_уговору ЈНМВ 10

ПРЕГ. СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА БРОЈ 2-ПОТРОШНИ МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

Позив_за_подношење_понуда_прег.САобјавом_бр2 Одлука_о_обустави_поступка_прег._са_обј._бр_2 Одлука_о_додели_уговора_прег.са_обј_1 Обавештење_о_закљученом_уговору_прег-са_бр.2

УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ХИРУРГИЈИ 2018

PRETHODNO OBAVEŠTENJE_UGRADNI MATERIJAL U HIRURGIJI

ПОТРОШНИ МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ 2018

PRETHODNO OBAVEŠTENJE_POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЦИТОГЕНЕТСКУ ЛАБОРАТОРИЈУ 2018

PRETHODNO OBAVEŠTENJE_POTROŠNI MATERIJAL ZA CITOGENETSKU LABORATORIJU

КОНАЦ И ДРУГИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 2018

PRETHODNO OBAVEŠTENJE_KONAC I DRUGI POTROŠNI MATERIJAL

ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ И ОСТАЛЕ НАМИРНИЦЕ ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ 2018

PRETHODNO OBAVEŠTENJE_ŽIVOTNE NAMIRNICE I NAMIRNICE ŠIROKE POTROŠNJE

УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ЛИФТОВА 2018

PRETHODNO OBAVEŠTENJE_USLUGE SERVISIRANJA LIFTOVA

МЕДИЦИНСКИ ГАСОВИ 2018

PRETHODNO OBAVEŠTENJE-MEDICINSKI GASOVI

ДЕРИВАТИ НАФТЕ 2018

PRETHODNO OBAVEŠTENJE-DERIVATI NAFTE

ПРИРОДНИ ГАС 2018

PRETHODNO OBAVEŠTENJE-PRIRODNI GAS