Category Archives: 8.Јавне набавке

Претходно обавештење- Потрошни медицински материјал 3

Prethodno_obaveštenje_Potrošni_medic._materijal_3

ЈНМВ 13- Услуге збрињавања медицинског отпада

Позив_за_подношење_понуда јнмв 13 2019 Конкурсна документација јнмв 13 2019 Одлука_о_додели_уговора јнмв 13 2019 Обавештење_о_закљученом_уговору јнмв 13 2019

ЈН 26 – Сервисирање медицинских апарата и опреме

Poziv_za_podnošenje_ponuda_JN26 Konkursna dokumentacija JN26 2019 Odluka_o_obustavi_JN26 Odluka_o_dodeli_ugovora_JN26 Obaveštenje_o_obustavi JN 26 2019 Obaveštenje_o_zaključenom_ugovoru JN 26 2019    

JN 25 – LEKOVI SA D LISTE 2

Poziv_za_podnošenje_ponuda_JN25 Konkursna_dokumentacija_ЈN25 Odluka_o_dodeli_ugovora_JN25 Obaveštenje_o_zaključenom_ugovoru JN 25

Прег. поступак са обј. позива бр 1 – Животне намирнице и остале намирнице широке потрошње

odluka_o_dodeli_ugovora preg sa 1 2019 obavestenje_o_zakljucenom_ugovoru_preg sa_objavom 1 2019 P2_Obaveštenje_o_zaključenom_ugovoru_preg_sa_obj. 1  

ЈН 24 – Животне намирнице и остале намирнице широке потрошње 2

Poziv_za_podnošenje_ponuda_JN24 Конкурсна документација ЈН 24 2019 Odgovor_na_zahtev_za_pojašnjenje_br.1_JN24 Obaveštenje_o_izmeni_i_dopuni_konkursne_dokumentacije_JN24 Измена и допуна Конкурсне документације ЈН 24 2019 Odluka_o_dodeli_ugovora_JN24 Obaveštenje_o_zaključenom_ugovoru jn 24    

JН 23 – УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ХИРУРГИЈИ 2

Poziv_za_podnošenje_ponuda_JN23 Konkursna_dokumentacija_JN23_2019 Odgovor_na_zahtev_za_dodatnim_pojašnjenjem_JN23 Odluka_o_obustavi_JN23 Odluka_o_dodeli_ugovora_JN23 Obaveštenje_o_obustavi_JN23 Obaveštenje_o_zaključenom_ugovoru JN 23  

Прег. поступак без објављивања позива за подношење понуда бр. 2 – Конац и други потрошни материјал за оперативне гране – Вештачка кост и сет за абдоминалне руптуре

Obaveštenje_o_pokretanju_postupka_preg.bez_2 Конкурсна документација прег.бр.2-2019 Odluka_o_dodeli_ugovora_pregBEZobjave_br2 Obaveštenje_o_zaključenom_ugovoru_preg.bez_2    

ЈНМВ 15 – Сервисирање немедицинских апарата и опреме 2

Позив_за_подношење_понуда јнмв 15 2019 Конкурсна документација јнмв 15 2019 Одлука_о_додели_уговора јнмв 15 2019 obavestenje_o_zakljucenim_ugovorima_jnmv15 2019

ЈН 22 – ДИЈАЛИЗАТОРИ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ ЗА СВЕ ТИПОВЕ МАШИНА 2

Poziv_za_podnošenje_ponudа_JN22 Konkursna dokumentacija JN22 2019. Odluka_o_dodeli_ugovora_JN22 Obaveštenje_o_zaključenom_ugovoru_JN22    

ЈН 27-ПОТРОШНИ МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ 2/2019

Prethodno_Obavestenje_POTROŠNI_MEDICINSKI_MATERIJAL_2 Позив_за_подношење_понуда јн 27 2019 Конкурснa документацијa јн 27- 2019 Одлука_о_обустави_ ЈН 27 2019 Одлука_о_додели_уговора_ЈН 27 2019 Обавештење_о_обустави_поступка_ЈН 27 2019 Обавештење _1_о_закљученом_уговору ЈН 27 2019  

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА 2/2019

Prethodno_Obavestenje_MEDICINSKA_OPREMA_2

ЈН 11-ПОТРОШНИ ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА МЕДИЦИНСКУ ОПРЕМУ

Prethodno_Obavestenje_POTROŠNI_TEHNIČKI_MATERIJAL_jn_11

ЈН 19- СЕРВИСИРАЊЕ МЕДИЦИНСКИХ АПАРАТА

Prethodno_Obavestenje_ SERVISIRANJE_MEDICINSKIH_APARATA_jn_19