Category Archives: 7.Рад амбуланти

Заказивање и рад амбуланти

Редован рад амбуланти је радним данима од 07-14х, осим ако није другачије назначено. Ван радног времена амбуланти, специјалистички прегледи хитних случајева обављају се преко Одељења за пријем и збрињавање ургентних стања , по потреби пацијенти се упућују у специјалистичке амбуланте