Category Archives: 1.Вести

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Нови превентивни прегледи за све грађане, 14.07.2024.

Нoвa aкциja Mинистарствa здрaвљa- бeсплaтни прeвeнтивни прeглeди зa свe грaђaнe, бићe oргaнизoвaни и  у  Oпштoj бoлници Срeмскa Mитрoвицa, у нeдeљу 14. jулa 2024. гoдинe, у врeмeну oд 08:00 дo 17:00 чaсoвa. У Служби зa рaдиoлoшку диjaгнoстику, обавиће сe ултрaзвучни прeглeд штитне

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Војислав Мирнић данас преузео дужности в.д.директора наше установе

Покрајинска влада, на седници одржаној 3. јула 2024. године, донела је Решење да се Војислав Мирнић, дипломирани економиста, именује  за вршиоца дужности директора Опште болнице Сремска Митровица. Мирнић је данас преузео функцију в.д.директора наше здравствене установе. Из биографије: Рођен  1985.године

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

УСПЕШНО ЗБРИНУТИ ПАЦИЈЕНТИ У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ НАКОН ИЗБИЈАЊА ПОЖАРА У ФАБРИЦИ „ЕВРОЈУГ“ У ШИДУ

Око 17 часова 20.06.2024 године ,од стране помоћнице Покрајинског секретара др Снежане Бојанић-Стојић и в.д.директора Дома здравља Шид Весне Лукић, добили смо информацију о пожару у фабрици „Евројуг“ у Шиду. У току вечери Служба ургентног пријема прегледала је 22 лица

Успешно спроведена акција Министарства здравља- бесплатни превентивни прегледи

Акција бесплатних превентивних прегледа, коју спроводи Министарство здравља у циљу ране дијагностике и промоције превенције као најефикаснијег начина бриге о здрављу,организована је јуче и у митровачкој Општој болници. Позиву Министарства здравља одазвало се укупно 995 корисника здравствене заштите, а у

Нови превентивни прегледи у Акцији Министарства здравља

Нoвa aкциja Mинистарствa здрaвљa- бeсплaтни прeвeнтивни прeглeди зa свe грaђaнe, бићe oргaнизoвaни и  у  Oпштoj бoлници Срeмскa Mитрoвицa, у нeдeљу,16. jунa 2024. гoдинe, у врeмeну oд 08:00 дo 17:00 чaсoвa. У бoлничкoj лaбoрaтoриjи, грaђaни ћe мoћи дa прoвeрe крвну слику,

Конкурс за уже специјализације

На основу члана 175. Закона о здравственој заштити, члана 27. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, АП и јединица локалне самоуправе, члана 14. Правилника о стручном усавршавању запослених у Општој болници Сремска Митровица и члана 16.

Конкурс за специјализације

На основу члана 175. Закона о здравственој заштити, члана 27. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, АП и јединица локалне самоуправе, члана 14. Правилника о стручном усавршавању запослених у Општој болници Сремска Митровица и члана 16.

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I) и на основу члана 16. Статута код Опште болнице

Oдржана скупштина Удружења здравствених радника Града С.Митровица

На недавно одржаној,42.ој  Годишњој скупштини Удружења здравствених радника Града Сремска Митровица, било је речи о раду у протеклој години, смерницама за наредне активности и плановима за организације и реализације едукација , односно радионица и предавања. Председница овог градског удружења Зорица