Oglasi za prijem u radni odnos

konkurs-primer-2

Na osnovu člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija (Službeni glasnik RS br 36/10 i 42/10) i člana 10. Kolektivnog ugovora kod Opšte bolnice Sremska Mitrovica,  direktor Opšte bolnice Sremska Mitrovica  raspisuje oglas za prijem

Obaveštenje i upitnik o izjašnjavanju zaposlenih u zdravstvenim ustanovama za zasnivanje radnog odnosa u republičkom Fondu za zdravstveno osiguranje

obavestenje

RFZO, filijala Sremska Mitrovica, dostavila je obaveštenje za zaposlene o mogućnosti zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vreme u RFZO-u, zaposlenih u zdravstvenim ustanovama, za obavljanje poslova -samostalni stručni saradnik – zaštitnik prava osiguranih lica. Detalje obaveštenja pogledajte ovde: Primena Uredbe –

Obeležen Dan Sektora za pravne,ekonomsko-finansijske,tehničke i druge slične poslove

dan pravne,naslovna

U petak, 11.aprila 2014.godine, u Edukativnom centru Opšte bolnice Sremska Mitrovica, upriličena je prigodna svečanost povodom obeležavanja Dana Sektora za pravne,ekonomsko-finansijske,tehničke i druge slične poslove. Ovaj nemedicinski sektor  predstavlja veoma važnu kariku u uspešnom funkcionisanju celokupnog sistema rada i poslovanja

Oglas za prijem u radni odnos

konkurs-primer-2

Na osnovu člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija (Službeni glasnik RS br 36/10 i 42/10) i člana 10. Kolektivnog ugovora kod Opšte bolnice Sremska Mitrovica,  direktor Opšte bolnice Sremska Mitrovica  raspisuje oglas za prijem

Obaveštenje o online testovima

DILS1

Iz Udruženja zdravstvenih radnika i saradnika „TIM KME“ Beograd obaveštavaju medicinske sestre i zdravstvene tehničare o novoj mogućnosti sticanja licencnih bodova,putem online testova, po nižim cenama kotizacije. Testovi su akreditovani u januarskom roku 2014.godine,a raspored i termin predavanja sa korigovanim

Oglas za prijem u radni odnos

konkurs-primer-2

Na osnovu člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija (Službeni glasnik RS br 36/10 i 42/10) i člana 10. Kolektivnog ugovora kod Opšte bolnice Sremska Mitrovica,  direktor Opšte bolnice Sremska Mitrovica  raspisuje oglas za prijem

Sestrinsko predavanje o starenju

interna edukacija,Sneza,naslovna

 “Starenje i kvalitet života starih osoba“, autora Snežane Živković,spec.sms, bila je tema jučerašnje interne sestrinske edukacije u organizaciji Opšte bolnice Sremska Mitrovica. Predavač je govorila o razdobljima zrelog doba i starosti, biološkom razvoju, fizičkom stanju čoveka koje se vremenom menja,

Sastanak o reakreditaciji bolnice

reakreditacija,sastanak,naslovna

Juče je u Centru za edukacije Opšte bolnice Sremska Mitrovica, održan radni sastanak povodom reakreditacije ustanove za novi akreditacioni period. S obzirom da u julu mesecu ove godine prestaje važeća odluka o dodeli sertifikata o akreditaciji,koji je naša bolnica dobila

Radionica o virusima

kurs,naslovna

  Akreditovani kurs za medicinske sestre,zdravstvene tehničare,laboratorijske i farmaceutske tehničare, pod nazivom „Prevencija i suzbijanje HBC,HCV i HIV infekcije u zdravstvenim ustanovama“, održan je u petak, 28.marta, U Edukativnom centru Opšte bolnice S.Mitrovica. Autori zbirnih radova Ivica Veliki, Vesna Maričić,Katica

O trombolitičkoj terapiji..

mozdani_udar

U Centru za edukaciju Opšte bolnice S.Mitrovica, u okviru internih sestrinskih edukacija, održano je predavanje o temi „Primena trombolitičke terapije u lečenju akutnog ishemijskog moždanog udara- mesto i uloga medicinske sestre-tehničara“, autora Milene Ignjatović,vsms. Iz sažetka rada izdvajamo: Akutni moždani

Oglas za prijem u radni odnos

konkurs-primer-2

Na osnovu člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija (Službeni glasnik RS br 36/10 i 42/10) i člana 10. Kolektivnog ugovora kod Opšte bolnice Sremska Mitrovica,  direktor Opšte bolnice Sremska Mitrovica  raspisuje oglas za prijem

Gerijatrijska tema

Iva Veliki gerontologija

U Centru za edukacije Opšte bolnice Sremska Mitrovica,održano je interno predavanje za medicinske sestre i zdravstvene tehničare, na kojem je o temi „Starost i padovi kao gerijatrijski sindrom“,govorio spec.vmt Ivica Veliki. Gerijatrija je grana medicine koja se bavi promovisanjem zdravlja,prevencijom

Oglas za prijem u radni odnos

konkurs-primer-2

Na osnovu člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija (Službeni glasnik RS br 36/10 i 42/10) i člana 10. Kolektivnog ugovora kod Opšte bolnice Sremska Mitrovica,  direktor Opšte bolnice Sremska Mitrovica  raspisuje oglas za prijem

Obeležen Svetski dan bubrega

svetski dan bubrega,naslovna

Juče je u svečanoj sali Muzeja Srema u Sremskoj Mitrovici, obeležen Svetski dan bubrega. Organizator ove svečanosti bilo je Udruženje bubrežnih invalida grada Sremska Mitrovica, a prisutni članovi i saradnici imali su priliku da čuju predavanje o bolesti bubrega,značaju donorstva


Website Apps