Нова акција бесплатних превентивних прегледа

Акција бесплатних превентивних прегледа,  у циљу ране дијагностике и промоције превенције као најефикаснијег начина бриге о сопственом здрављу, коју организује Министарство здравља, биће настављена у недељу, 25.фебруара, од 8 до 16 часова. Том приликом, сви грађани, и они без здравственог

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска

Материјал за Сл. за снадбевање крвљу и крвним дериватима – Реагенси и потрошни материјал за испитивање функције тромбоцита (агрегометрија) 2018

Prethodno obaveštenje Transfuzija-Reagensi i materijal za ispitivanje funkcije trombocita-agregometrija

Конкурс за избор и именовање заменика директора Опште болнице Сремска Митровица

На основу члана 136, а у вези члана 132 Закона о здравственој заштити Републике Србије, и члана 19 Статута Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица, Управни одбор Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица, расписује Јавни конкурс за избор и именовање

ЈНМВ 1- Осигурање имовине и запослених

Позив_за_подношење_понуда_јнмв_1 Конкурсна документација ЈНМВ 1-2018

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска

ЈНМВ 3-ШТАМПАНИ ОБРАСЦИ

Позив_за_подношење_понуда ЈНМВ 3 Конкурсна документација ЈНМВ 3 2018

15.фебруар – Светски дан деце оболеле од рака

Поводом 15. фебруара, Светског дана деце оболеле од рака, Национално удружење родитеља деце оболеле од рака – НУРДОР ће организовати хуманитарне скупове на трговима, у главним улицама и шеталиштима у више од 40 градова широм Србије. Осим у Београду, тог дана, хуманитарне акције подршке

ЈНМВ10 – Одржавање вешераја, кухиње и подних облога болнице

Позив_за_подношење_понуда ЈНМВ 10 Конкурсна документација јнмв 10 Одлука_о_додели_уговора ЈНМВ 10 Обавештење_о_закљученом_уговору ЈНМВ 10

Огласи за пријем у радни однос

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 1/2015) и на основу члана 10. и члана 11. Колективног уговора код Опште болнице Сремска

Прим.др Драган Малобабић помогао код првих лапароскопских операција у Новом Пазару

Протеклог викенда, специјалиста гинекологије и акушерства митровачке болнице, Прим.др Драган Малобабић, био је део стручног тима и инструктор код прве гинеколошке лапароскопске операције у Општој болници у Новом Пазару. О овом значајном догађају за тамошње пацијенткиње, болницу и ширу јавност,

ПРЕГ. СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА БРОЈ 2-ПОТРОШНИ МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

Позив_за_подношење_понуда_прег.САобјавом_бр2 Одлука_о_обустави_поступка_прег._са_обј._бр_2 Одлука_о_додели_уговора_прег.са_обј_1 Обавештење_о_закљученом_уговору_прег-са_бр.2

Резултати анкете задовољства пацијената и запослених

У делу  програма Министарства здравља за праћење и унапређење квалитета рада у здравственим установама, а по препоруци Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, крајем протекле  године пацијенти и запослени имали су могућност да учествују у анкети,попуњавањем упитника

Болничка статистика за 2017.годину

У 2017.години, у амбулантама митровачке Опште болнице, укупно је обављено 247.677 специјалистичко-консултативних прегледа, од тог броја: Пнеумофтизиолошка – 3940 Неонатолошка – 313 Болнички пријем – 15.979 Физијатријска амб. – 8.165 Гастроентеролошка – 6.401 Гинеколошко-акушерска – 8.287 Уролошка – 12.279 Инфективно